รายการหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนศ.วิทยาลัยผู้ประกอบการ (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 4.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 5.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 6.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 7.ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560  (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download กำหนดการ >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2560
 8.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 9.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 10.ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปี 2560 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ด่วนที่สุด)
ต้องการ download ตารางเรียน >>> คลิกที่นี่
ผู้ประกาศ   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย